Magnetické filtre pre obehové čerpadlá

D.MAG
Neporovnateľná
účinnosť

Pre nás, je tým najdôležitejším kvalita našej práce, dlhá životnosť a účinnosť systémov, a v neposlednom rade spokojnosť našich zákazníkov. Z toho dôvodu, DAB uzavrel dohodu s výrobcom Adey a teraz ponúka kompletné riešenie obehového čerpadla a filtra.

Ďalšie info
Filtre D.MAG

-90 % nečistôt
+100 % kvality

Vykurovacie systémy môžu byť vystavené nečistotám. Viac ako 95 % týchto nečistôt obsahuje magnetit a oxid železitý.

Jedná sa o najčastejšiu príčinu (70%) porúch, hlučnosti, netesnosti a nedostatočného výkonu systémov.

Magnetické filtre D/MAG znižujú podiel nečistôt až o 90 %, predlžujú životnosť obehových čerpadiel a znižujú náklady na údržbu a spotrebu energie.

Počnúc dnešným dňom, je možné používať nové obehové čerpadlá Evosta, s magnetickým filtrom D/Mag, ako neoddeliteľnú súčasť spoľahlivého a bezpečného riešenia jednoducho preto, že sa jedná o najvhodnejší filter pre tieto systémy.

Pre Evosta3 a Evosta2

D.MAG COMPACT

Prevádzkový rozsah:
až 3 m³/h

Rozsah teplôt čerpanej kvapaliny:
až + 90 °C

Pripojenie 1“:
Prevádzkový tlak 6 bar

Pre EVOPLUS

D.MAG pre twin

Prevádzkový rozsah:
až 6 m³/h

Rozsah teplôt čerpanej kvapaliny:
až + 95 °C

Pripojenie 1“ 1/4 - 1“ 1/2:
Prevádzkový tlak 6 bar

NA STIAHNUTIE