DAB 4.0

SPOĽAHLIVOSŤ VÝROBY CIRKULAČNÝCH ČERPADIEL S DAB SMART FACTORY 4.0

Smart factory, Brilliant factory, Factory 4.0, Industry 4.0, Industrial Internet.
Inovácia je o výkone, nie o slovách. Je to o tom, mať víziu a
a tú začleniť do kultúry a organizačného systému spoločnosti.

Ďalšie info
Rad elektronických obehových čerpadiel Evosta

Obehové čerpadlá Evosta: jednoducho spoľahlivé

Nový rad elektronických obehových čerpadiel Evosta. Jedná sa o prvé čerpadlo tohto druhu, ktoré bolo celé navrhnuté a vyrobené pomocou Smart postupu výroby.

DAB Factory 4.0 je výsledkom spolupráce a začlenenia vývoja a výskumu, industrializácie a sprostredkovania. Tento postup je teda úplne stabilný a konštantný, so zárukou maximálnej flexibility výroby. Všetky fázy výroby, nového radu čerpadiel Evosta, sú automatizované a zahŕňajú inteligentné systémy riadenia POKA-YOKE, ktoré zaručujú bezchybnú výrobu a úplne bezpečnú výrobnú linku pre pracovníkov.

TECHNOLÓGIA 4.0

Nové technológie zahŕňajú postupy pracovníkov, strojov a nástrojov.

SLUŽBY 4.0

IT a technické infraštruktúry vzájomne prepájajú systémy a ľudí k zlepšeniu bezpečnosti a kvality práce.

UDRŽATEĽNOSŤ 4.0

Neustály výskum, v oblasti úspory energií, berie DAB ako svoj záväzok k spoločnosti.

Optimalizácia zdrojov, a ich udržateľné a inteligentné využívanie, nám môže pomôcť v našej digitálnej transformácii.

* poka-yoke

Poka-yoke je priemyselný štandard, zabraňujúci akýmkoľvek ľudským chybám, používaný pri navrhovaní výrobného postupu produktov či zariadení.

Tento koncept slúži k zamedzeniu (yokeru) chýb, z dôvodu nepozornosti, a zaisťuje tým bezchybnú výrobu a bezrizikové pracovisko.

NA STIAHNUTIE