DAB 4.0

SPOLEHLIVOST VÝROBY CIRKULAČNÍCH ČERPADEL S DAB SMART FACTORY 4.0

Smart factory, Brilliant factory, Factory 4.0, Industry 4.0, Industrial Internet.
Inovace je o výkonu, ne o slovech. Je to o tom mít vizi a
a tu začlenit do kultury a organizačního systému společnosti.

Další info
řada elektronických oběhových čerpadel Evosta

oběhová čerpadla Evosta: jednoduše spolehlivá

Nová řada elektronických oběhových čerpadel Evosta. Jedná se o první čerpadlo tohoto druhu, které bylo navrženo a vyrobeno zcela pomocí Smart postupu výroby.

DAB Factory 4.0 je výsledkem spolupráce a začlenění vývoje a výzkumu, industrializace a zprostředkování. Tento postup je tedy zcela stabilní a konstantní se zárukou maximální flexibility výroby. Všechny fáze výroby nové řady čerpadel Evosta jsou automatizované a zahrnují inteligentní systémy řízení POKA-YOKE, které zaručují bezvadnou výrobu a naprosto bezpečnou výrobní linku pro pracovníky.

TECHNOLOGIE 4.0

Nové technologie zahrnují postupy pracovníků, strojů a nástrojů.

SLUŽBY 4.0

IT a technické infrastruktury vzájemně propojují systémy a lidi ke zlepšení bezpečnosti a kvality práce.

UDRŽITELNOST 4.0

Neustálý výzkum v oblasti úspory energií bere DAB jako svůj závazek ke společnosti.

Optimalizace zdrojů a jejich udržitelné a inteligentní využívání nám může pomoci
v naší digitální transformaci.

* poka-yoke

Poka-yoke je průmyslový standard zabraňující jakýmkoliv lidským chybám používaný při navrhování výrobního postupu produktů či zařízení.

Tento koncept slouží k zamezení (yokeru) chyb z důvodu nepozornosti a zajišťuje tedy bezchybovou výrobu a bezrizikové pracoviště.

KE STAŽENÍ